Termíny +420 770 100 000

Profesionální kurz pro školitele obsluhy stavební techniky

Pro všechny odborně způsobilé osoby, provádějící vlastní školení obsluh zemních a stavebních strojů.